Komornik Monika Janus

   Kancelaria           Informacje        Licytacje       Wzory pism do pobrania       Ognivo       Przydatne linki   


OGNIVO - system służący do poszukiwania rachunków bankowych dłużników

System ten umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankiem, dotyczącą poszukiwania rachunków
bankowych dłużników.
Jeżeli wierzyciel wnioskuje o podjęcie czynności w trybie art. 7971 Kpc – poszukiwanie majątku dłużnika, obejmujące wystąpienie
z zapytaniem do banków przez system OGNIVO, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz wpłacić zaliczkę.
We wniosku wierzyciel powinien wskazać konkretne Banki, lub określić rodzaje banków, do których komornik ma skierować
zapytanie (np. wszystkie banki w OGNIVO,wszystkie komercyjne, wszystkie spółdzielcze, itd.).

Banki OGNIVO – aktualna lista wraz z cennikiem opłat za zapytanie do poszczególnych banków  otwórz